Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kommunfullmäktige

Organisationsschema för kommunens organisation

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De 51 ledamöterna i fullmäktige utses vid allmänna val, som hålls vart fjärde år.

Mandatfördelningen i Vänersborg efter valet 2018

  • Socialdemokraterna 14
  • Moderaterna 9
  • Sverigedemokraterna 9
  • Vänsterpartiet 5
  • Centerpartiet 4
  • Liberalerna 3
  • Kristdemokraterna 3
  • Miljöpartiet de gröna 2
  • Medborgarpartiet 2

Läs mer om mandatfördelning och valresultat på vanersborg.se

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora investeringar, stadsplanering och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktige sammanträder normalt i kommunhuset, men mötena sker för närvarande på olika platser på grund av att en ny mötessal ska byggas. Se kallelse för aktuell plats.

Sammanträdena hålls en gång i månaden och utannonseras i TTELA, Vänersborgaren samt på kommunens hemsida. De är offentliga och allmänheten är hjärtligt välkommen att komma dit och lyssna. Du kan även höra sammanträdet på närradion 90,6 MHz.

Alla ärenden som det ska beslutas om i kommunen hamnar dock inte i fullmäktige.

I Vänersborgs kommun finns också en kommunstyrelse och nio nämnder med olika ansvarsområden.

Läs mer om hur Vänersborgs Kommun fungerar

Kontakt

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Telefon
0521-72 10 00

E-post myndigheten
kommun@vanersborg.se