Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

 

Påverka

Siluetter av ungdomar

Ungt inflytande

Just nu pågår ett arbete för att stärka barns och ungas inflytande i Vänersborg. Kanske vill du ha möjligheten att kunna påverka hur dina vardagar är?

Just nu kan du som är 15-25 år söka till en grupp som kommer tycka till om allt möjligt i kommunen och engageras i ungt inflytande.
Läs mer eller sök till Påverkansgruppen

Dialog och synpunkter

Du vet väl att politiker och tjänstemän gärna hör dina tankar och idéer om hur kommunen kan utvecklas och förbättras?

Läs mer om hur du kan lämna synpunkter, ställa frågor, skicka förslag och lämna medborgarförslag.

Skolval 2022

Har din skola bestämt sig för att delta i Skolval 2022? Skolval är ett sätt att lyfta demokratin och samhällsfrågor i klassrummen.

Läs mer om skolvalet 2022 på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokal politik i Vänersborg

I kommunfullmäktig sitter de 51 politikerna som blir utses vid allmänna val vart fjärde år.

Fullmäktige träffas en gång i månaden och livesänds så att alla kan följa med i vad som sägs och beslutas.

Gå till sidan med livesändning av kommunfullmäktige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om kommunfullmäktige i Vänersborg

Enkät om kommunens fritidsgårdar och träffpunkten Timjan

Det var drygt 650 personer som tog chansen att påverka fritidsgårdarna och Timjan via enkäten som verksamheterna genomförde hösten 2020.

Läs mer om enkäten och resultatet som den visar