Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

 

Psykisk ohälsa

Ungdomar

Psykisk ohälsa är ett begrepp som omfattar både mindre allvarliga psykiska problem och mer allvarliga symtom, som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos.

En fjärdedel av unga i Sverige anger att de ofta är spända och nervösa, och över 35 procent av femtonåriga flickor har känt sig nere mer än en gång i veckan de senaste sex månaderna.

Ungefär en av 10 unga i Sverige har ett psykiatriskt tillstånd. Vanligast är adhd och depression. Även ångestsyndrom är vanligt förekommande.

Läs mer om

Depression

Ensamhet

Fobier

Nedstämdhet

Panikattacker

Självmordstankar

Självskadebeteende

Sömnproblem

Utanförskap

Ångest

Personligt ombud

Ett personligt ombud är ett stöd för personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning. Ombudet arbetar på uppdrag av den enskilde och verkar för att varje individ ska få del av de insatser som han/hon behöver och har rätt till. Att anlita ett personligt ombud är kostnadsfritt och ombudet har tystnadsplikt.

Vem kan få personligt ombud?

Du som har eller riskerar att få omfattande och varaktigt psykiskt funktionsnedsättning, är 18 år eller äldre och som har behov av stöd från socialtjänst, sjukvård och andra myndigheter.

Du kan få hjälp med:

  • råd och stöd
  • att samordna dina insatser
  • kontakt med olika myndigheter
  • att få det stöd och den service du har rätt till

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta Personligt ombud Fyrbodal.

Kontaktuppgifter finns på hemsidan för Personligt ombud Fyrbodal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.